Obama mener det er én viktig lærdom som ledere bør ta til seg

President Barack Obama er beundret for sin lederstil verden over. Selv mener han at han lærte noe helt avgjørende av døtrene sine.