Betalte for seks varer hun ikke hadde kjøpt

I selvbetjeningskassen fikk Torill Wistner den forrige kundens varer med på kjøpet.