Om du kan velge, vil du helst se slik ut?

Eller slik?

Eller kanskje slik?

Enkelte forskere mener dette valget snart er en virkelighet.

«Det første mennesket som vil leve i 1000 år er trolig født.» Slik vil forskerne kurere aldring

Publisert