Det norske skolesystemet må moderniseres

Av

Elevene fortjener flere valgfag, fritt skolevalg og likestilling av offentlige og private skoler.