Starter etter Jakob Grøner - Peter August Jebsen Anker.