Disse elbilene er billigst og dyrest å kjøre

Av

Oslo-Trondheim koster 60 kroner.