Disse fem fellestrekkene har «alle» som skiller seg

– Forakt er som gift å regne i et forhold.