Har klart å gjen­opp­ret­te te­le­fo­nen til av­dø­de: – En indikasjon på hvor lenge de har lig­get i van­net

Til tross for at te­le­fo­nen har lig­get i van­net i opp mot en time, har tek­ni­ke­re klart å gjen­opp­ret­te te­le­fo­nen.