- Folk høyt på strå mener de ikke bør omfattes av hytteforbudet. Til og med helsepersonell har forsøkt seg

- Det fins en sekt i landet vårt som har flere medlemmer enn alle andre menigheter. De heter «Jeg-og-mitt-ene». Noen av dem er hytteiere som mener at de bør særbehandles.