Her blir bilene ødelagt: – Det er en stor skam

En rekke fylkesveger i GDs distrikt har dårlig vegstandard og er under enhver kritikk. Etterslepet er stort. - Vi har dessverre en del kilometer som er altfor dårlig, sier fylkesordfører Even Aleksander Hagen.