Inhabil byråd i Oslo deltok i behandling av byggesak

Av

MDG-byråd Hanna Marcussen i Oslo har ikkje forstått habilitetsreglane og har frå 2015 av behandla ei utbyggingssak der ho var inhabil. Først i brev av 20. november i år vedgår byrådsleiar Raymond Johansen at Marcussen var inhabil og burde ha vike sete.