Kan få 28 meter høy betongvegg inntil husveggen: – Kommunen setter utbyggere foran innbyggerne sine

Naboer til Kvartal 39 reagerer kraftig på at kommunen fraviker normer for høyde og avstand når de tillater en betongvegg nesten på høyde med kirketårnet tett inntil småhusbebyggelse.