NYE PERSPEKTIV: – Det eg har opplevd set sjølvsagt livet i eit nytt perspektiv. Ting eg tidlegare tok for gitt, set eg no meir pris på, seier Rannveig Solheim
Svend Arne Vee

– Målet er å bli heilt Rannveig igjen

SVANØY: – Eg veit eg hadde køyrt postrunden på føremiddagen, den dagen 26. mars. Det neste eg hugsar står oppført i kalendaren min den 6. mai. Seks veker av livet mitt er heilt borte.
Publisert