Hele verden ville ha Christine Spitens oppfinnelse. Så tok hun et spesielt valg

Christine Spiten (29) oppnådde sitt mål som gründer. Nå vil hun forene næringsliv og politikere for å skape en grønnere verden.