Benprotese, gebiss og sju kilo hasj – du vil ikke tro hva folk glemmer på stasjonen

Nettavisen ble med inn på hittegodskontoret på Oslo S.