Plut­se­lig tok det helt av på pro­fi­len til Mads - årsaken er ganske enkel

PORS­GRUNN: På få må­ne­der tre­dob­let føl­ger­ska­ren på In­sta­gram-kon­to­en til Mads Clem­met­sen. – Jeg vet ikke om noen som er stør­re, det er gan­ske moro.