Slik kan resultatet av bompengeopprøret bli: Kutter bompengene med én krone

Vegvesenet har utredet hvordan bompengene kan kuttes med 55 millioner kroner i året.