Må kutte kraftig: - Dette er en idiotisk måte å gjøre innsparing på

BEKYMRET: Daglig leder i Marborg er bekymret for økonomiske kutt i rus- og psykiatritjenesten.

BEKYMRET: Daglig leder i Marborg er bekymret for økonomiske kutt i rus- og psykiatritjenesten. Foto:

Artikkelen er over 2 år gammel

Rus- og psykiatritjenesten kuttes kraftig i finansiering - kommunen skylder på overforbruk.

DEL

(Nordlys) Ordfører Kristin Røymo kunne i november opplyse om at Tromsø kommune har et ikke-bærekraftig pengeforbruk, mer enn 200 millioner i overforbruk innenfor helse- og omsorgssektoren. Det var heller ikke slik at de var underbudsjettert, men heller at det var for mye penger i den sektoren.

Les mer: - Folk vil stå i endeløse køeri fremtida hvis vi ikke tar grep.

At det er for mye penger i helse- og omsorgssektoren i Tromsø kommune er ikke en følelse daglig leder i Marborg, Vidar Hårvik, sitter med nå. Forbruket skal kuttes ned, og vil i følge ham primært ramme oppfølgingstjenesten og rus- og psykiatritjenesten.

- På det siste møtet i brukerrådet kom det fram at rus- og psykiatritjenesten er pålagt en innsparing på mellom 25 og 50 millioner. De sier at det skyldes overforbruk, vi tenker mer underfinansiering, forklarer Hårvik.

Berører nattjenester

Hårvik forklarer at i praksis vil denne innsparingen berøre nattjenester som vurderes tatt ned, mens resten av tjenesten går sammen med tildelingskontroet for å se på hvor mye de kan kutte i tildelte timer til brukere. Han er bekymret for at det vil bli kuttet i timer så langt at det blir en sak for fylkesmannen. I så fall ser han ikke optimistisk på utfallet.

- Da blir det som i Fredrikstad kommune, der de har kuttet finansiering helt inn til beinet. De har gjort det samme, og vunnet flere saker enn de har tapt hos fylkesmannen. Tromsø kommune tenker å gjøre det samme, sier Hårvik.

Mister tilbud

Han er også skeptisk til fremgangsmåten til denne saken. Han stiller spørsmål ved at i en så stor sektor som helse- og omsorg, så skal en liten rus- og psykiatritjeneste stå for nesten en fjerdedel av innsparingen. Han forteller at gruppen dette rammer er dårlige til å klage, men ønsker å få synliggjort at dette er noe de berørte burde gjøre.

- Dette er en idiotisk måte å gjøre innsparing på, mange brukere har selvfølgelig behov for dette. Man tildeler jo ikke tjenester i hytt og pine som folk ikke har bruk for. Konsekvensene av disse kuttene blir jo at folk som har tilbud i hjemmet vil risikere å miste disse. Det de kommer til å kutte er tildelte timer til enkeltpasienter, som innebærer utfordringer. Jeg ser ikke for meg at de har fått tildelt disse timene om de ikke har bruk for dem, utdyper Hårvik.

ASSS-rapporten er en analyse av forskjeller mellom Tromsø, Drammen og Kristiansand innen helse og omsorg. Denne rapporten er grunnlaget for endringene som nå kan forekomme. Hårvik vet ikke enda om han burde stålsette seg på kutt på 25 eller 50 millioner, eller noe i mellom.

Samme tjenester for mindre penger

Avdelingsdirektør for helse og omsorg i Tromsø kommune, Trond Brattland, forklarer de økonomiske kuttene med at det i større grad skal satses på blant annet rehabilitering og opptrening.

- Målet er i løpet av 2018 å skaffe handlingsrom for å gjøre denne dreiningen, som vil koste penger i første omgang, penger vi ikke har nå. For tiden gir vi flere helsetjenester enn vi har budsjett til og det kan vi ikke gjøre, derfor er vi avhengige av å gjøre kutt. Vi har masse utviklingspotensiale som gjør at vi kan gi mer av de samme tjenestene for mindre penger, forklarer Brattland.

Du sier nå at det ikke er penger, ordføreren sier at det er for mye penger i sektoren. Hvordan er det egentlig?

- Vi har nå en drift som ligger over budsjettet. Andre store kommuner vi sammenligner oss med bruker mindre ressurser og gir gode tjenester. Tromsø kommune bruker nesten 24% over i gjennomsnittet, noe som betyr at vi ikke bruker pengene riktig selv om vi bruker vesentlig mer, sier Brattland.

Kuttene fordeler seg

Brattland sier det ikke er slik at rus- og psykiatritjenesten skal stå for nesten en fjerdedel av kuttene.

- Kuttene vil også bli fordelt på hele sektoren gjennom flere prosesser. Oppfølgingstjenesten og rus- og psykiatritjenesten har fått store kutt, men de har også størst vekst. Men alle delene av kommunen er truffet, avslutter Brattland.

Saken forventes tatt opp i kommunestyret løpet av neste uke, og aktuelle brukerorganisasjoner vil innkalles til et informasjonsmøte.

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken