(Nordlys) Brannvesenet har jobbet i flere timer med å få kontroll på brannen i tråleren som ligger til kai.