Opprettet avdelingen for yngre demente for et halvt år siden. Nå kan den bli lagt ned. Dagny (66): - Jeg vil ikke flytte

Flere pårørende har engasjert advokat for å stoppe nedleggingsplaner de frykter vil få store konsekvenser.