Raser mot nytt forslag: - Kan føre til både konkurser og tap av arbeidsplasser

Reiselivsnæringa i Tromsø frykter for konsekvensene dersom regjeringa øker momssatsene.