Ordfører Gunnar Wilhelmsen: - Det er en tragisk hendelse

Seint mandag kveld forbereder kommunens krisestab morgendagen.