Slik kan norske myndigheter forhindre trailerulykker: - Det er dyrt, men det er treffsikkert

Mer penger til salting, strøing, høvling og brøyting - det er ikke nok å bare øke kontrollen av utenlandske vogntog. Det mener Norges Lastebileierforbund Region Nord.